Lĩnh vực kinh doanh  »  PR & Marketing  »  Sản phẩm dịch vụ

Kinh nghiệm hợp tác với các đơn vị Nhà nước

Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm làm việc với các đối tác Nhà nước (các cấp địa phương và Trung ương). Chúng tôi hiểu được sự đa dạng của các cơ quan ban ngành và có thể kết nối các bên liên quan để xây dựng giải pháp hoàn hảo nhất.