Lĩnh vực kinh doanh  »  PR & Marketing  »  Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông

Danh tiếng quyết định sự thành công của 1 doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn quản lý khủng hoảng bằng cách đưa ra các dự báo khủng hoảng tiềm ẩn và lập kế hoạch đối phó tức thời và dài hạn.