Lĩnh vực kinh doanh  »  Thiết bị, giải pháp an ninh

THIẾT BỊ CHẾ ÁP THÔNG TIN DI ĐỘNG CƠ ĐỘNG

1. Giới thiệu thiết bị:

Hệ thống gây nhiễu liên lạc di động CJS-NL của Comlab được thiết kế cho ngăn chặn các hành vi điều khiển từ xa bằng thiết bị điều khiển không dây từ xa và mạng liên lạc công cộng ở phạm vi tần số từ 700MHz đến 2700MHz.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

· Tổng công suất gây nhiễu của hệ thống là 100W

· 04 băng tần với bộ tạo tín hiệu đa băng(hoạt động liên tục ở tất cả các băng tần)

· Phạm vi tần số từ 700MHz đến 2700MHz ở các băng tần xác định

· Thiết kế kiểu vác vai

· Thiết lập cấu hình và vận hành đơn giản

 

2. Nguyên lý hoạt động của bộ tạo tín hiệu phản hồi - RSG:

Tín hiệu trong không gian bị phát hiện ngay lập tức và bị chế áp bởi bộ gây nhiễu. Trong mọi trường hợp, Bộ phát tín hiệu phản hồi - RSG - đều nhanh hơn bộ giải mã ở bộ kích hoạt thiết bị nổ RCIED. Hình dưới đây cho thấy tình huống có thể xảy ra khi RSG hoạt động:

RSG quét băng tần và phát hiện trong băng tần đó các sóng mang có thể được dùng cho hành vi không mong muốn. Khi đó RSG tạo tín hiệu ngõ ra cần thiết ngay lập tức và gây nhiễu tín hiệu không mong muốn ở mức dB vừa đủ.

RSG vẫn có hiệu quả tuyệt vời ngay cả khi có nhiều tần số đa sóng mang trong không gian mà có thể được sử dụng cho hành vi không mong muốn.

 

3. Nguyên lý hoạt động của bộ tạo tín hiệu quét thông thường:

Các nhà sản xuất hệ thống gây nhiễu thường dựa vào nhiều loại bộ phát quét khác nhau. Bộ phát quét có một công suất ngõ ra không đổi từ một tần số bắt đầu nào đó đến một tần số kết thúc nào đó giống như thể hiện ở hình dưới đây:

Điều này có thể hiệu quả nếu kẻ xấu sử dụng một bộ phát tín hiệu yếu hay hắn ở xa hàng trăm mét so với bộ thu(Rx). Nếu không tín hiệu kích hoạt của bộ phát sẽ mạnh hơn tínhiệu gây nhiễu và mối đe doạ sẽ không bị loại trừ.

 

4. So sánh bộ tạo tín hiệu quét thông thường và bộ tạo tín hiệu phản hồi RSG:

Chúng ta sẽ so sánh một bộ tạo tín hiệu quét thông thường với Bộ tạo tín hiệu phản hồi và cả hai đều có cùng công suất ngõ ra. Theo như giản đồ dưới đây thì rõ ràng là bộ tạo tín hiệu quét.

Thông thường lãng phí đến 99% công suất hoặc nhiều hơn trên toàn bộ băng tần. Trong khi đó. Bộ tạo tín hiệu phản hồi sử dụng đến 90% công suất hoặc nhiều hơn trên tần số đối địch.

Trong tình huống này, với giả định rằng mối đe doạ đến từ một bộ phát mạnh thì thiết bị gây nhiễu với bộ tạo tín hiệu quét thông thường có thể sẽ không gây nhiễu được tín hiệu đe doạ đó. Tuy nhiên với thiết bị gây nhiễu được trang bị. Bộ tạo tín hiệu phản hồi -RSG- thì việc gây nhiễu tín hiệu mạnh cũng không phải là trở ngại.

Thành phần hệ thống:

· CJS-NL 100W Hệ thống gây nhiễu liên lạc di động 700-2700MHz, 100W

· CJS-COS: Phần mềm thiết lập cấu hình cho hệ thống CJS-NL

· CJS-ANT: Ăng-ten cho hệ thống CJS-NL

· CJS-BAT CHARGER: Bộ sạc cho pin, 190-240 VAC