SAP AMS – Dịch vụ quản trị ứng dụng linh động và hiệu quả

SAP AMS (Application Management Services) dịch vụ quản trị ứng dụng là mô hình cung cấp dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau cho các công ty cần thuê ngoài một số hoặc tất cả các hỗ trợ ứng dụng doanh nghiệp SAP.

SAP BTP - Giải pháp nền tảng cho doanh nghiệp thông minh

SAP BTP - Giải pháp nền tảng cho doanh nghiệp thông minh

SAP BTP (SAP Business Technology Platform) là tập hợp các ứng dụng doanh nghiệp thông minh với khả năng quản lý, phân tích, tích hợp với các giải pháp, cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu, mở rộng cơ sở dữ liệu và dữ liệu vào một nền tảng cho cả môi trường đám mây và môi trường kết hợp, bao gồm hàng trăm tích hợp được xây dựng trước cho SAP và các ứng dụng của bên thứ ba.

RISE With SAP - giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau biến cố

Số hóa quy trình vận hành và cung ứng sản phẩm được xem như là “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn của đại dịch. Gói giải pháp RISE with SAP là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng và cung cấp các công cụ thấu hiểu khách hàng.

NỀN TẢNG DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG SAP CDP – GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH THU

Nền tảng dữ liệu khách hàng SAP (SAP Customer Data Platform) tạo nên bức chân dung toàn diện về khách hàng của doanh nghiệp để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và cách họ muốn tương tác. Đây chính là chìa khóa để doanh nghiệp thu hút và truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.