Tin tức  »  Cuộc sống NGS

Ngày hội gia đình 2018

Ngày hội gia đình 2018

Ngày hội gia đình NGS là hoạt động thường niên quan trọng của công ty NGS, được Công ty xây dựng với mong muốn tạo những sân chơi bổ ích và gắn kết giữa các thành viên trong công ty, và cũng là cơ hội cho các Gia đình được cùng nhau chia sẻ những giờ phút vui vẻ và thư giãn, nhằm gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, từ đó phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
Xem chi tiết