Lĩnh vực kinh doanh  »  ERP - quản trị nguồn lực DN  »  Dịch vụ

Dịch vụ Cho thuê nguồn lực

Mô tả dịch vụ cho thuê nhân lực:

Dịch vụ cho thuê nhân lực của NGS giúp khách hàng tạo dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp, mà không phải có chính sách đào tạo và sử dụng nhân viên lâu dài. 

Dịch vụ cho thuê nhân lực của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ Tài chính – Kế toán (FI,CO)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ Mua hàng và Quản lý kho (MM)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ bán hàng và phân phối sản phẩm (SD)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ quản lý sản xuất (PP)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ quản lý bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị (PM)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ Quản lý chất lượng NVL đầu vào và thành phẩm đầu ra cũng như trong quá trính sản xuất (QM)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ quản lý nhân sự (HCM)
- Tư vấn nghiệp vụ phân hệ quản lý ngân sách (FM)
- Tư vấn kỹ thuật hệ thống SAP – ERP (ABAP)

Tại sao nên sử dụng dịch vụ cho thuê nhân lực – dịch vụ thuê ngoài nhân lực?

- Hình thành đội ngũ làm việc có tay nghề cao chỉ trong thời gian ngắn, với chi phí thấp
- Giảm thiểu rủi ro và giảm bớt những nghĩa vụ của doanh nghiệp
- Không phải trả lương và tính toán chế độ chính sách cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn.

Tại sao nên làm việc với NGS?

- Với các chương trình đào tạo thường xuyên và kinh nghiệm triển khai dự án lâu năm, NGS cam kết nguồn nhân lực cung ứng luôn đạt mức tiêu chuẩn cao nhất, do khách hàng quản lý, phụ trách một phần hoạt động kinh doanh của khách hàng, giúp quy trình phát triển kinh doanh của khách hàng đạt hiệu quả cao.
- Mỗi nhân viên có mặt trong chương trình cung ứng nhân lực của NGS cho các doanh nghiệp đều phải trải qua các kỳ thi tuyển chặt chẽ theo quy chuẩn của công ty, và được đào tạo cũng như rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
- Với dịch vụ thuê ngoài nhân lực – dịch vụ thuê ngoài nhân sự nguồn nhân lực cung ứng của NGS hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của khách hàng, được đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ năng chuyên ngành. Chúng tôi có nguồn nhân lực dự trữ lớn, đủ phục vụ quy trình sản xuất kinh doanh các cấp.
- Với dịch vụ thuê ngoài nhân lực – dịch vụ thuê ngoài nhân sự các chuyên viên tư vấn của NGS được trang bị kiến thức sâu về lĩnh vực hoạt động của khách hàng, hiểu rõ ngành nghề của khách hàng để hỗ trợ khách hàng làm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.