Lĩnh vực kinh doanh  »  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp  »  Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP

ERP implementation: Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP

Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP như SAP là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.

Để thu được lợi nhuận mong muốn từ khoản đầu tư, các tổ chức cần có chủ trương triển khai một giải pháp ERP có thể hợp nhất và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh với công nghệ để đạt được hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát, giảm chi phí và quản lý tuân thủ hiệu quả.

Các chuyên viên Dịch vụ Tư vấn ERP của NGS kết hợp kinh nghiệm sâu sắc về kinh doanh, tài chính và kế toán với các kiến thức kỹ thuật và thực tế về các ứng dụng SAP.

Với tính khách quan và độc lập, SAP chúng tôi có thể áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng thể hơn đối với chu kỳ thực hiện - một phương pháp tiếp cận có thể giúp nâng cao lợi ích của dự án và giảm thiểu rủi ro - và mang đến giá trị khách quan cho tổ chức của quý vị.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ tổng thể về chu kỳ cho các khách hàng thực hiện triển khai ERP.
Chúng tôi giúp các khách hàng định hướng qua mỗi giai đoạn của dự án ERP, hỗ trợ họ các phương thức nhằm tăng giá trị kinh doanh tiềm năng. Kết quả có được là một hệ thống gắn liền với các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo chất lượng, cải thiện công tác kiểm soát và mang đến các giá trị lâu dài.
NGS thực hiện tư vấn và triển khai theo đúng phương pháp ASAP Roadmap.

- Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao
- Xây dựng, tư vấn quy trình nghiệp vụ
- Xây dựng hệ thống, xây dựng và đào tạo thu thập master data
- Thực hiện đào tạo Key User và kiểm thử hệ thống UAT – User acceptant Test)
- Thực hiện đào tạo người dùng cuối (End Users)
- Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức.

Các bộ giải pháp chuyên ngành SAP cho NGS có kinh nghiệm tư vấn như sau:

- Tư vấn triển khai SAP ngành tài chính ngân hàng và bán lẻ

- Tư vấn triển khai SAP ngành thực phẩm và thức uống

- Tư vấn triển khai SAP ngành xây dựng và quản lý thiết bị thi công

- Tư vấn triển khai SAP ngành đầu tư và khai thác Bất động sản

- Tư vấn triển khai SAP ngành Nhựa gia dụng, bao bì

- Tư vấn triển khai SAP ngành Cáp viễn thông, Cáp Điện lực, Cáp dân dụng

- Tư vấn triển khai SAP ngành vật liệu xây dựng

- Tư vấn triển khai SAP ngành dệt và may mặc

- Tư vấn triển khai SAP ngành thép

- Tư vấn triển khai SAP ngành xi măng

- Tư vấn triển khai SAP cho các doanh nghiệp Logistic.

- Tư vấn xây dựng giải pháp IoT ERP nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị của doanh nghiệp

- Tư vấn xây dựng và phát triển các giải pháp trên nền tảng Cloud

- Tư vấn xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Mobility và phân tích dữ liệu lớn Big Data & Analytics

- Tư vấn xây dựng giải pháp quản trị và lập kế hoạch cho các nhà lãnh đạo trên nền tảng BOBI (Business Object) và BPC (Business Planning and Consolidation).