Lĩnh vực kinh doanh  »  An ninh mạng

Giải pháp ALog ConVerter

 

ALog ConVerter là sản phẩm số 1 trên thị trường về truy cập log trên máy chủ của Nhật Bản và được sử dụng bởi các tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất, bảo hiểm và tài chính, truyền thông, CNTT và truyền thông, xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Alog giám sát và phân tích truy cập của người dùng đến các máy chủ và cơ sở dữ liệu ở cấp độ máy chủ, không phải ở endpoint. Vì phần mềm không trên agent, nên chi phí thấp hơn để chạy các công cụ giám sát đăng nhập được cài đặt trên các máy tính cá nhân. Theo dõi tình trạng của dữ liệu quan trọng của bạn để phát hiện truy cập trái phép, sao chép và sửa đổi các tập tin của bạn.

Alog ConVerter sử dụng tính logic độc quyền của Amiya để chuyển đổi các bản ghi thông kê ra bởi các máy chủ thành các bản ghi dễ hiểu về truy cập thực tế của người dùng.

Tính năng đặc biệt của ALog ConVerter:
- Khả năng chuyển dữ liệu nhật ký thô thành dữ liệu có cấu trúc như sau
 

01/08/201514:35:39 Microsoft-Windows-Security-Auditing AUDITSUCCESS Something

4656 N/A 2008SP2

S-1-5-21-2910433525-404745982-3962478095-500/David/2008SP2/0x50b70/Security/File/C:documentmanagementwriteExcel worksheet.xlsx/0x534/{00000000-0000-0000-0000-000000000000}/%%1538 %%4416 %%4419 %%4423 /0x20089/-/0/0x4//

01/08/201514:35:39 Microsoft-Windows-Security-Auditing AUDITSUCCESS Something 4663 N/A 2008SP2

S-1-5-21-2910433525-404745982-3962478095-500/David/2008SP2/0x50b70/Security/File/C:documentmanagementwriteExcel worksheet.xlsx/0x534/%%4416 /0x1/0x4//

 

Time

User

Server

Target

Operation

2015/1/8 15:07

AMIYA\Toshio

2008SP2

C:\documentmanagement\write\Excel worksheet.xlsx

READ

2015/1/8 15:07

AMIYA\Toshio

2008SP2

C:\documentmanagement\write\Excel worksheet.xlsx

WRITE

2015/1/8 15:07

AMIYA\Toshio

2008SP2

C:\documentmanagement\write\Excel worksheet.xlsx

DELETE

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ nén dữ liệu cao giúp giảm băng thông và tài nguyên lưu trữ: 1 / 40.000

- Dễ dàng tìm kiếm truy xuất thông tin