Lĩnh vực kinh doanh

Giải pháp giám sát phản ứng an toàn thông tin (SOC): GA9

GA9 là một giải pháp được tạo ra bởi NGS, hợp tác cùng với những tập đoàn hàng đầu Israel giàu kinh nghiệm về các cuộc chiến tranh mạng, các giải pháp vận hành an ninh mạng tập trung và các nền tảng sự báo mối nguy cơ an ninh mạng. Các giải pháp phòng vệ an ninh mạng của NGS được dựa trên nền tảng bảo vệ an ninh mạng GA9 được thiết kế để xử lý một số lượng rất lớn các thông tin từ môi trường OT và IT của các tổ chức có cơ sở hạ tầng trọng yếu và cung cấp cho những người dùng SOC một giải pháp toàn diện để phát hiện, phân tích, ứng phó và khắc phục các sự cố an ninh mạng.

 

 

Các tính năng chính của hệ thống:

- Thu thập phân tích sự kiện theo thời gian thực

- Giám sát, cảnh báo 24/7

- Đánh giá rủi ro an toàn thông tin toàn hệ thống

- Hỗ trợ xử lý sự cố tập trung