Lĩnh vực kinh doanh  »  ERP - quản trị nguồn lực DN  »  Giải pháp theo ngành

Giải pháp ERP cho ngành ngân hàng

Tổng quan về giải pháp

Giải pháp cho ngành Ngân hàng của SAP được xây dựng dưới hình thức một gói giải pháp tổng thể, thống nhất, đáp ứng các quy chuẩn báo cáo và yêu cầu giao dịch đặc thù của ngành. Gói giải pháp bao gồm nhiều phân hệ có liên kết chặt chẽ về mặt tác nghiệp, tập trung vào giải quyết ba bài toán chính bao gồm Xử lý các hoạt động Nghiệp vụ đặc thù, Xử lý bài toán Quản trị nội bộ, và Xử lý các yêu cầu Công nghệ của Ngân hàng.

Cấu trúc giải pháp SAP cho ngành Ngân hàng

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng yêu cầu tự động hóa về mặt công nghệ, gói giải pháp SAP cho ngành Ngân hàng (SAP for Banking) còn mang lại nhiều giá trị, giải phóng và tối ưu hóa nguồn lực cho các đơn vị áp dụng. Các giá trị điển hình do giải pháp mang lại có thể kể đến như:

- Tối ưu hóa vận hành: giải pháp cho phép các Ngân hàng tự động hóa các quy trình hoạt động nghiệp vụ cũng như tối ưu hóa việc kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ

- Tối ưu hóa nguồn lực tài chính: hệ thống cung cấp tối đa dữ liệu tài chính cũng như các công cụ tính toán, đánh giá và phân tích rủi ro

- Nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng: hệ thống đồng bộ hóa và tối ưu hóa việc quản lý thông tin khách hàng qua đó giúp đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, mang lại lợi ích cao nhất cho cả Khách hàng và Ngân hàng.

Các nghiệp vụ ngân hàng đặc thù

Giải pháp SAP cung cấp các chức năng cho phép thực hiện các giao dịch đặc thù của Ngành ngân hàng, trong đó các nghiệp vụ được xây dựng dựa trên các mảng lớn như:

- Quản lý Khách hàng điện tử (Digital Customer Engagement): cho phép tìm kiếm và quản lý khách hàng tiềm năng, ghi nhận thông tin, lịch sử giao dịch và trải nghiệm của khách hàng, qua đó cung cấp cơ sở để phân tích đánh giá giá trị khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Hoạt động bán lẻ (Retail Banking Operations): quản lý các hoạt động đặc thù của bán lẻ như gửi tiền và cho vay, thực hiện thanh toán thông qua các trung tâm thanh toán tập trung.

- Hoạt động thương mại (Comercial Banking Operations): quản lý dòng tiền và thanh khoản, các hoạt động cho vay thương mại và các mạng lưới tài chính.

- Thị trường vốn (Capital Market Operations): ghi nhận các hoạt động của Ngân hàng trong thị trường vốn

- Báo cáo phân  tích (Analytical Banking): cung cấp số liệu phân tích hiệu quả của các sản phẩm phái sinh, quản trị rủi ro và nhiều hình thức phân tích khác.

- Tích năng tích hợp từ SAP với các hệ thống vận hành khác của Ngân hàng, như hệ thống Corebanking T24, hệ thống SAP hỗ trợ chạy tự động dữ liệu real time từ T24 về SAP 24/24h mà không cần User phải thực hiện manual.

Các tính năng Quản lý Khách hàng

Quản trị nội bộ ngân hàng

Bên cạnh các nghiệp vụ Ngân hàng đặc thù, giải pháp SAP còn là công cụ hiệu quả cho việc quản trị nội bộ nguồn lực và tài nguyên của Ngân hàng. Giải pháp quản trị tập trung vào các mảng chính:

Quản lý Tài chính (Finance): bao gồm việc lập kế hoạch tài chính, thực hiện và hạch toán ghi nhận các giao dịch kế toán, và xử lý cuối kỳ để lập các báo cáo tài chính

- Quản lý Nhân sự (Human Resources): không chỉ giới hạn ở quản lý hồ sơ nhân viên, giờ làm việc, lương thưởng mà còn bao gồm phân tích và đánh giá hiệu quả nguồn lực nhân sự.

- Quản lý Mua sắm (Procurement Excellence): quản lý vật tư, nhà cung cấp và các hoạt động mua sắm cũng như các khoản chi cho mua sắm.

Một phần tính năng Quản lý Mua hàng

Các giải pháp công nghệ

Do đặc thù hoạt động, các Ngân hàng thường có yêu cầu kĩ thuật rất cao về việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu cũng như mã hóa và bảo mật thông tin. Giải pháp SAP cung cấp công cụ cho việc phát triển các tính năng, ứng dụng tùy theo yêu cầu đặc thù của từng Ngân hàng dựa trên các nền tảng công nghệ mới như Data Warehouse hay Big Data.

Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP
Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp ERP như SAP là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.
Xem chi tiết
Dịch vụ Nâng cấp hệ thống SAP
-       Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)

-       Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới

-       Xây dựng hệ thống theo quy trình mới

-       Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới

-       Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành 

Xem chi tiết
Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP
Dịch vụ bảo trì phần mềm không chỉ bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng như chăm sóc, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong suốt quá trình kể từ khi bắt đầu triển khai tới kết thúc nghiệm thu, mà còn liên tục nâng cấp tính năng, cải tiến chất lượng, vá lỗi phần mềm để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng có chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng
Xem chi tiết
Dịch vụ Cho thuê nguồn lực
Dịch vụ cho thuê nhân lực – Bản thân khách hàng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu hụt về chuyên môn hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Chính vì thế, NGS đã đưa ra dịch vụ cho thuê nhân lực nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong tất cả khâu thuộc quy trình sản xuất kinh doanh.
Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo SAP

- Đào tạo Basis

- Đào tạo ABAP

- Đào tạo Functional

- Đào tạo vận hành hệ thống ERP SAP

- Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống ERP SAP

- Đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp từ cơ bản đến nâng cao

- Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo ERP SAP theo yêu cầu của Doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

Xem chi tiết