Lĩnh vực kinh doanh  »  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp  »  Giải pháp theo ngành

Giải pháp SAP ERP cho ngành Thép, cáp điện và vật liệu xây dựng

Giải pháp SAP cho ngành thép và Cáp điện (SAP Best Practices for Mill products) giải quyết được những thách thức đối với các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp điện như: 

- Quản lý sản xuất phức tạp: Quản lý sản xuất theo đơn đặt hàng (Make To Order), quản lý sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock).

- Bán hàng theo nhiều quy cách

- Quản lý thuộc tính của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng… ( Classification)

- Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg/Cây, Kg/Cuộn,…) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.

- Quản lý hàng tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.

- Truy vết nguồn gốc sản phẩm. 

Lợi ích đạt được khi các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp điện ứng dụng gói giải pháp SAP Best Practices for Mill products:

Tổng quan SAP ERP

Chuẩn hóa và tích hợp các quy trình hoạt động mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, kế toán tài chính, kế toán quản trị đáp ứng đúng chuẩn của ngành Thép.

Quản lý mua hàng

- Kế hoạch mua hàng được tính toán dựa vào dữ liệu tích hợp với các phân hệ: Nhu cầu và dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất, hàng tồn kho,…

- Điều khoản cung ứng, theo dõi công nợ, theo dõi tình hình cung cứng,…

- Mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng ký gửi, mua gia công, mua tài sản,…

- Chọn nguồn cung ứng, so sánh chọn giá và chọn nhà cung cấp. 

Quản lý kho

- Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg/Cây, Kg/Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.

- Quản lý hàng tồn kho của vật tư, thành phẩm, Bán thành phẩm theo nhiều tiêu chí: chiều cao, chiều rộng, chiều dài, xuất xứ, quy cách, số lượng… (Configurable Material)

- Thực hiện quản lý hàng tồn kho tối ưu, dữ liệu realtime, điều chuyển và cân đối hàng tồn giữa các kho kịp thời.

- Quản lý bộ mã hàng hóa đa dạng. 

Quản lý bán hàng

- Chính sách giá

- Chính sách khuyến mại

- Bán hàng hóa thông thường, bán dịch vụ bán hàng ký gửi…

- Quản lý bán hàng với nhiều thuộc tính (Characteristics). 

Quản lý sản xuất

- Xây dựng kế hoạch sản xuất tích hợp với kế hoạch bán hàng, kế hoạch cung ứng, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, chính sách tồn kho.

- Quản lý quy trình sản xuất phức tạp: Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make to Order), Sản xuất hàng tồn kho (Make to Stock).

- Quản lý định mức NVL, chi phí cho thành phẩm và BTP

- Kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê tiêu hao

- Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Kế toán quản trị

- Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp

- Lập kế hoạch chi phí và quản trị ngân sách

- Tính giá thành kế hoạch và thực tế

- Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp. 

Ứng dụng giải pháp tích hợp Barcode với hệ thống SAP ERP.

Quy trình sản xuất thép Cán nguội

 

Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP
Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp ERP như SAP là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.
Xem chi tiết
Dịch vụ Nâng cấp hệ thống SAP
-       Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)

-       Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới

-       Xây dựng hệ thống theo quy trình mới

-       Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới

-       Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành 

Xem chi tiết
Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP
Dịch vụ bảo trì phần mềm không chỉ bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng như chăm sóc, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong suốt quá trình kể từ khi bắt đầu triển khai tới kết thúc nghiệm thu, mà còn liên tục nâng cấp tính năng, cải tiến chất lượng, vá lỗi phần mềm để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng có chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng
Xem chi tiết
Dịch vụ Cho thuê nguồn lực
Dịch vụ cho thuê nhân lực – Bản thân khách hàng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu hụt về chuyên môn hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Chính vì thế, NGS đã đưa ra dịch vụ cho thuê nhân lực nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong tất cả khâu thuộc quy trình sản xuất kinh doanh.
Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo SAP

- Đào tạo Basis

- Đào tạo ABAP

- Đào tạo Functional

- Đào tạo vận hành hệ thống ERP SAP

- Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống ERP SAP

- Đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp từ cơ bản đến nâng cao

- Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo ERP SAP theo yêu cầu của Doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

Xem chi tiết