Lĩnh vực kinh doanh  »  Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp  »  Giải pháp

Giải pháp Báo cáo thông minh BOBJ (Big Data & Analytics)

-       Data Warehouse: Kho dữ liệu kết nối dữ liệu từ các hệ thống khác nhau (hệ thống từ các máy sản xuất – SCADA, hệ thống ERP, Mobility Sales, IoT,…) về kho dữ liệu tập trung nhằm chuẩn hóa và phân tích dữ liệu lớn.

-       BPC (Business Planning & Consolidation): Lập kế hoạch và hợp nhất tài chính

-       BOBJ (Business Object): Tư vấn và xây dựng báo cáo quản trị thông minh 

Các lợi ích của BI Report đối với doanh nghiệp

- Dễ dàng truy cập, khai thác dữ liệu: Thu thập thông tin cho các báo cáo phân tích toàn diện

- Cung cấp thông tin chính xác hơn

- Thời gian đáp ứng nhanh hơn

- Kiểm soát các nguồn lực doanh nghiệp tốt hơn: chi phí, tồn kho, giá vốn, nợ phải thu, nợ phải trả.

- Cải thiện việc phân tích marketing

- Hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn

Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP
Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp ERP như SAP là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.
Xem chi tiết
Dịch vụ Nâng cấp hệ thống SAP
-       Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)

-       Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới

-       Xây dựng hệ thống theo quy trình mới

-       Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới

-       Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành 

Xem chi tiết
Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP
Dịch vụ bảo trì phần mềm không chỉ bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng như chăm sóc, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong suốt quá trình kể từ khi bắt đầu triển khai tới kết thúc nghiệm thu, mà còn liên tục nâng cấp tính năng, cải tiến chất lượng, vá lỗi phần mềm để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng có chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng
Xem chi tiết
Dịch vụ Cho thuê nguồn lực
Dịch vụ cho thuê nhân lực – Bản thân khách hàng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu hụt về chuyên môn hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Chính vì thế, NGS đã đưa ra dịch vụ cho thuê nhân lực nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong tất cả khâu thuộc quy trình sản xuất kinh doanh.
Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo SAP

- Đào tạo Basis

- Đào tạo ABAP

- Đào tạo Functional

- Đào tạo vận hành hệ thống ERP SAP

- Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống ERP SAP

- Đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp từ cơ bản đến nâng cao

- Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo ERP SAP theo yêu cầu của Doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

Xem chi tiết