Lĩnh vực kinh doanh  »  ERP - quản trị nguồn lực DN  »  Giải pháp

SAP Business ByDesign – Giải pháp SAP ByDesign vận hành trên nền tảng SAP Hana Cloud Platform.

SAP Business ByDesign là một bộ giải pháp ERP được phát triển trên nền tảng đám mây, ứng dụng này quản lý tích hợp toàn bộ nghiệp vụ và được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SAP Business ByDesign đang được vận hành trên nền tảng SAP HANA Cloud Platform, điều này có nghĩa rằng toàn bộ cơ sở dữ liệu và ứng dụng đều đang chạy trên SAP HANA in-memory Database. 

Không như hầu hết các ứng dụng phần mềm khác là tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh cụ thể, SAP ByDesign sẵn có một bộ hoàn chỉnh các phần hành lõi cho một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh như: Financials, Customer Management, Sales, Operations, Logistics, Services and Production nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

Các phần hành và chức năng chính trong bộ ứng dụng SAP Business ByDesign:

-  Marketing

o   Chương trình, chiến lược Marketing

o   Khách hàng tiềm năng

o   Cơ hội kinh doanh

Quản lý bán hàng (Sales)

o   Quản lý báo giá, chính sách giá

o   Quản lý hợp đồng, đơn hàng

o   Quản lý giao nhận hàng hóa

o   Xác nhận cung cấp dịch vụ

o   Quản lý hóa đơn, ghi nhận doanh thu

Quản lý dịch vụ (Service)

o   Quản lý Yêu cầu cung cấp dịch vụ sửa chữa và các trạng thái

o   Quản lý đối tượng sửa chữa

o   Quản lý nhập, xuất hàng hóa phục vụ sửa chữa

o   Theo dõi quá trình cung cấp và hoàn thành dịch vụ

o   Tập hợp chi phí tính giá thành dịch vụ

o   Ghi nhận doanh thu

Quản lý mua sắm (Procurement)

o   Danh mục NCC, hàng hóa, dịch vụ

o   Quản lý Yêu cầu mua sắm

o   Quản lý hợp đồng mua sắm, Đơn mua hàng hóa, dịch vụ

o   Quản lý giao dịch nhập, xuất kho

o   Theo dõi tình trạng hàng hóa vật tư trong kho

Quản lý sản xuất (Production)

o   Lập kế hoạch sản xuất lắp ráp (theo đơn hàng, theo kế hoạch bán hàng, ...)

o   Thực hiện và theo dõi tiến độ sản xuất lắp ráp

o   Quản lý Thành phẩm, BTP, ...

o   Theo dõi tình hình sử dụng vật tư cho từng lệnh sản xuất

o   Theo dõi tình hình sử dụng máy móc, nhân công cho từng lệnh sản xuất

o   Đánh giá năng lực máy móc, lập kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp

o   Tập hợp chi phí, tính toán giá thành sản phẩm

Kế toán tổng hợp

o   Hệ thống COA linh hoạt

o   Nhiều bộ sổ song song

o   Kế toán nhiều loại tiền tệ

o   Có cơ chế kiểm soát chặt chẽ

o   Xử lý nhanh chóng với hệ thống đóng kỳ toàn diện (Closing cockpit)

o   Khả năng định nghĩa báo cáo tài chính, các báo cáo VAS theo chỉ tiêu một cách linh động

Quản lý TSCĐ/CCDC

o   Quản lý Danh mục và giá trị Tài sản

o   Quản lý xây dựng cơ bản dở dang

o   Điều chuyển, thanh lý tài sản

o   Phương pháp tính khấu hao linh động

Quản trị Doanh thu chi phí

o   Quản lý các đối tượng doanh thu, chi phí, hoạt động nội bộ

o   Quản lý các tiêu chí phân bổ

o   Quản lý kế hoạch DT, CP và so sánh

o   Quản trị và phân tích lợi nhuận

Kế toán phải thu/ Phải trả

o   Danh mục khách hàng/ NCC dùng chung

o   Sổ phụ và tài khoản theo dõi đối tượng

o   Các khoản đặt cọc, giảm trừ công nợ

o   Thanh toán thủ công, tự động

o   Công cụ nhắc nợ linh hoạt

Quản lý nhân sự

o   Quản lý thông tin hồ sơ nhân sự

o   Quản lý tuyển dụng

o   Quản lý Lương thưởng

o   Quản lý và Kiểm soát Nguồn lực

o   Tiện ích Người dùng (Self-Services)

Để biết thêm những hiệu quả thiết thực với SAP Business ByDesign đối với doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ NGS để được giới thiệu về giải pháp và Demo.

Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn triển khai SAP
Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp ERP như SAP là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.
Xem chi tiết
Dịch vụ Nâng cấp hệ thống SAP
-       Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)

-       Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới

-       Xây dựng hệ thống theo quy trình mới

-       Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới

-       Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành 

Xem chi tiết
Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP
Dịch vụ bảo trì phần mềm không chỉ bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng như chăm sóc, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm trong suốt quá trình kể từ khi bắt đầu triển khai tới kết thúc nghiệm thu, mà còn liên tục nâng cấp tính năng, cải tiến chất lượng, vá lỗi phần mềm để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng có chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng
Xem chi tiết
Dịch vụ Cho thuê nguồn lực
Dịch vụ cho thuê nhân lực – Bản thân khách hàng đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu hụt về chuyên môn hay kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Chính vì thế, NGS đã đưa ra dịch vụ cho thuê nhân lực nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong tất cả khâu thuộc quy trình sản xuất kinh doanh.
Xem chi tiết
Dịch vụ đào tạo SAP

- Đào tạo Basis

- Đào tạo ABAP

- Đào tạo Functional

- Đào tạo vận hành hệ thống ERP SAP

- Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống ERP SAP

- Đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp từ cơ bản đến nâng cao

- Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo ERP SAP theo yêu cầu của Doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

Xem chi tiết