Lĩnh vực kinh doanh  »  PR & Marketing

CGV

Mục tiêu: Đẩy ứng dụng CGV trên iOS và Android

Với ngân sách 1,2 tỉ chạy trong 4 tháng

KPIs mong muốn: top 10 trên iOS và Android

Khó khăn: Tìm tập khách hàng mới, sáng tạo quảng cáo

Vì CGV đã quảng cáo tại các rạp, cần tìm tệp khách hàng mới và không trùng lặp. Thêm đó là sáng tạo nội dung, mẫu quảng cáo hấp dẫn, tránh vi phạm bản quyền phim ảnh

Chiến lược: Tìm kiếm đúng nhóm khách hàng

Tìm hiểu tệp khách hàng hiện có của CGV và sử dụng target các tệp tương tự để đảm bảo nhóm khách hàng mới chính xác là nhóm tiềm năng. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình để tương tác với ứng dụng tốt hơn

Kết quả: Đều vượt KPIs so với mong đợi

Top 2 Andoid về ứng dụng về giải trí
Top 5 iOS về ứng dụng giải trí