Lĩnh vực kinh doanh  »  PR & Marketing

Vietinbank

Mục tiêu: Truyền thông iPay - eBanking cho KH cá nhân

Dự án của phòng eBanking promote người dùng trải nghiệm eBanking iPay với giao diện responsive có concept Rubik đặc thù

Khó khăn: KH có xu hướng quen dùng với 1 dịch vụ ebanking cố định

Không những cần tìm kiếm Khách hàng mời mà cần chuyển đổi nhóm khách hàng sử dụng eBanking của các ngân hàng khác sử dụng VietinBank

Chiến lược: Tìm kiếm đúng nhóm khách hàng với thông điệp hấp dẫn

Sử dụng những quyền lợi cụ thể và nhận thấy ngay lập tức (nạp tiền, thẻ cào)... dồn dập trong một khoảng thời gian để kích thích mạnh khách hàng đăng ký sử dụng ebanking để nhận khuyến mại

Kết quả: Đạt kết quả hơn 500.000 install trong 3 tháng

Top 1 về ứng dụng eBanking