Lĩnh vực kinh doanh  »  PR & Marketing

Zing Play

Mục tiêu: Đẩy ứng dụng CGV trên iOS và Android

Đẩy ứng dụng game tá lả và Poker với mong muốn đạt 200k install trong 2 tháng

Khó khăn: Giành được thị trường khi là sản phẩm sinh sau đẻ muộn

Trong thị trường có rất nhiều game bài đã thành công trước đây. Vì vậy ZingPlay cần phải chiếm được người dùng các game trước và mở rộng thêm các đối tượng mới.

Chiến lược: Bài toán về khác biệt của game: gamification và xây dựng cộng đồng

Hemera Media tư vấn đánh mạnh vào hình ảnh trong game, các sự kiện xây dựng cộng đồng độc đáo hơn cùng với gamification hấp dẫn hơn để làm selling point cho game sinh sau đẻ muộn.

Kết quả: Vượt xa mong đợi

Đạt được gần 1 triệu install trong hơn 2 tháng