CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
NGS TELECOMMUNICATION & EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tuyển dụng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRIỂN KHAI ERP VÀ CÁC VỊ TRÍ

A. CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI TRIỂN KHAI ERP?

1. Dịch vụ tư vấn

- Xây dựng và hoạch định chiến lược đầu tư hệ thống thông tin tại doanh nghiệp

Tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp

- Tư vấn lựa chọn giải pháp

2. Dịch vụ triển khai

- Khảo sát và phân tích hiện trạng

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ

- Cấu hình, phát triển và chỉnh sửa hệ thống

- Đào tạo người sử dụng

- Chuyển đổi hệ thống

- Triển khai và vận hành

- Hỗ trợ sau vận hành

3. Dịch vụ hỗ trợ

- Hỗ trợ vận hành (hạ tầng, ứng dụng, nghiệp vụ)

- Đào tạo vận hành

- Tái cấu trúc/chuyển đổi hệ thống

- Nâng cấp/tùy chỉnh bổ sung

 

B. CAREER PATH:

- Tư vấn nghiệp vụ (Business Consultant)

 

- Tư vấn công nghệ (Technical Consultant)

 

- Quản trị hệ thống (System Administrator)

 

- Quản trị dự án (Project Manager)

 

 

 

NGS TELECOMMUNICATION & EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

ĐỊA CHỈ:
SỐ 8 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

VP GIAO DỊCH:
TẦNG 19, 52 LÊ ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

CHI NHÁNH HCM:
LẦU 3A, TOÀ AN KHÁNH, 63 PHẠM NGỌC THẠCH, P 6, QUẬN 3, TPHCM

ĐIỆN THOẠI:
HN - (+84) 24 39844989     HCM - (+84) 28 6654 3950
FAX: (+84) 24 66758482